ผู้เขียน: tmcadmin

Ball Fighting Robot

ประเภท หุ่นยนต์ลูกบอลสัประยุทธ์ (Ball Fighting) ที่เซีย […]

Maze Runner

ประเภทหุ่นยนต์พิชิตเขาวงกต (Maze Runner) ที่ศูนย์การค้า […]

Programmable Line Tracing Robot

หุ่นยนต์เคลื่อนที่ตามเส้นแบบโปรแกรมได้ ที่ศูนย์การค้าเซ […]

Innovative Robot

ประเภท หุ่นยนต์นวัตกรรม         ภายใต้หัวข้อ Sustainabl […]