ประเภท หุ่นยนต์ลูกบอลสัประยุทธ์ (Ball Fighting)

ที่เซียร์รังสิต 7 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2563

ดาวน์โหลดกติกาแบบ PDF

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญร่วมการแข่งขัน


หมวดที่ 1 รุ่น/ผู้แข่งขัน

ข้อที่ 1

1.1 ทีมหุ่นยนต์มีสมาชิกได้สูงสุด 4 คน

1.2 การแข่งขันมี 1 รุ่น ไม่จำกัดอายุ โดย

1.2.1 อาจมีสมาชิกในทีมเป็นผู้แข่งขันรุ่น Junior (อายุไม่เกิน 14 ปี – ขั้นต่ำ 7 ปี) ทั้งหมด หรือ

1.2.2 อาจมีสมาชิกในทีมเป็นผู้แข่งขันรุ่น Senior (อายุไม่เกิน 19 ปี) ทั้งหมด หรือ

1.2.3 อาจมีสมาชิกในทีมเป็นผู้แข่งขันรุ่น Junior ผสมกับ Senior หรือ

1.2.4 อาจมีสมาชิกในทีมเป็นผู้แข่งขันรุ่น Junior ผสมกับ Senior และ Mentor (ไม่เกิน 1 ท่าน)

1.3 มีครู/อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ฝึกสอน (Mentor) ได้ไม่เกิน 1 คน

1.4 ครู/อาจารย์ที่ปรึกษา/ผู้ฝึกสอน 1 คน สามารถดูแลหลายทีมได้ แต่จะมีสิทธิ์ในการร่วมทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยในกรณีได้ สิทธิ์เพียง 1 รายการเท่านั้น

หมวดที่ 2 รูปแบบสนามแข่งขัน

ข้อที่ 2 เกี่ยวกับสนามแข่งขัน

เป็นสนามพื้นเรียบ แต่อาจมีรอยต่อที่ความสูงไม่เกิน 3 มิลลิเมตร แบ่งเป็น 2 ฝั่ง มีกำแพงล้อมรอบ ที่กลางสนามอาจมีแนวเนินที่ มีความชันไม่เกิน 15 องศาทั้งสองฝั่ง และมีแนวกันชนที่เป็นพื้นเรียบสำหรับวางลูกสัประยุทธ์ ขนาดของสนาม 2.4 x 4.8 เมตร โดยประมาณ และอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าขึ้นกับพื้นที่จัดการแข่งขันจริง โดยยังคงรักษารูปแบบของสนาม ไว้)

หมวดที่ 3 ข้อกำหนดของหุ่นยนต์

ข้อที่ 3 คุณสมบัติทางเทคนิค

3.1 ขนาดของหุ่นยนต์ต้องไม่เกิน 25 x 25 x 25 เซนติเมตร เมื่อเริ่มต้นการแข่งขัน

3.2 เกี่ยวกับบอร์ดควบคุมและอุปกรณ์

3.2.1 ต้องมีหุ่นยนต์ที่ใช้ micro:bit ร่วมกับบอร์ด iBIT หรือ iBIT+ หรือ PROJECT:BIT อย่างน้อย 1 ตัว โดยไม่จำกัดลักษณะโครงสร้าง และห้ามใช้บอร์ดขับมอเตอร์เพิ่มเติมภายนอก

3.2.2 หุ่นยนต์ที่เหลืออนุญาตให้ใช้ micro:bit หรือ KidBright หรือ OpenKB ร่วมกับบอร์ดและอุปกรณ์แบบใดก็ได้ และรวมถึงการใช้บอร์ดขับมอเตอร์ภายนอก

3.2.3 ไฟเลี้ยงของหุ่นยนต์แต่ละตัวต้องใช้แบตเตอรี่ AA หรือ AAA จำนวนไม่เกิน 6 ก้อน แต่ละก้อนมีแรงดันไฟฟ้าไม่เกิน 1.7V, ไม่จำกัดจำนวนตัวตรวจจับ, จำกัดจำนวนมอเตอร์ขับเคลื่อนไม่เกิน 4 ตัว

3.3 น้ำหนักของหุ่นยนต์แต่ละตัวต้องไม่เกิน 1 กิโลกรัม

3.4 หุ่นยนต์ที่ใช้ในการแข่งขันจะต้องเคลื่อนที่บนพื้น โดยไม่จำกัดรูปแบบการเคลื่อนที่

3.5 หุ่นยนต์สามารถแยกหรือขยายขนาดออกได้ในขณะแข่งขัน

3.6 หุ่นยนต์เคลื่อนที่แบบอัตโนมัติหรือแบบบังคับด้วยรีโมตคอนโทรล โดยไม่จำกัดรูปแบบของรีโมตคอนโทรล

3.7 หุ่นยนต์ที่ใช้ micro:bit หรือ KidBright หรือ OpenKB ทำเป็นรีโมตคอนโทรล จะได้คะแนนพิเศษ 1 คะแนนต่อหุ่นยนต์ 1 ตัว โดยจะนำไปคำนวณเมื่อจบการแข่งขันแต่ละนัด

3.8 ผู้แข่งขันต้องเตรียมการรับมือในกรณีอาจเกิดการรบกวนกันของคลื่นวิทยุหรือแสงอินฟราเรดของรีโมตคอนโทรลในขณะทำการฝึกซ้อมและแข่งขัน

3.9 ไม่จำกัดที่มาและจำนวนของชิ้นส่วนทางกลและอุปกรณ์ประกอบ จะทำเอง, ขึ้นรูปจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ, ดัดแปลงจากของเล่น ทำได้ทั้งสิ้น

3.10 การยึดสกรูและนอตหรืออุปกรณ์ยึดตรึงใดๆ ในตัวหุ่นยนต์จะต้องกระทำอย่างแน่นหนา หากในระหว่างการแข่งขันมีชิ้นส่วนหลุด แตก หัก ลงในสนาม กรรมการจะนำออก และอนุญาตให้แข่งขันต่อไปได้ กรรมการไม่อาจรับผิดชอบต่อผลที่กระทบที่เกิดขึ้นในระหว่างที่นำชิ้นส่วนที่หลุดออกนอกสนาม

3.11 ไม่จำกัดคุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมหุ่นยนต์

3.12 ผู้แข่งขันต้องติดตั้งแบตเตอรี่ให้แน่นหนาและป้องกันไม่ให้ได้รับความเสียหายจากการปะทะกันของหุ่นยนต์ที่อาจเกิดขึ้น

3.13 หุ่นยนต์ควรมีความสามารถในการเคลื่อนย้ายลูกบอลได้

3.14 หุ่นยนต์ควรมีความแข็งแรง เนื่องจากอาจมีการปะทะกับกำแพงได้ตลอดเวลา

ข้อที่ 4 สิ่งที่ต้องไม่กระทำในการสร้างหุ่นยนต์

ต้องไม่ใช้ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ใดๆ เมื่อติดตั้งแล้วสร้างความเสียหายแก่สนามแข่งขันในทุกกรณี

หมวดที่ 4 ภารกิจการแข่งขัน

นำลูกบอลของฝั่งตัวเองไปอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามให้มากที่สุด ทีมที่ย้ายลูกบอลได้มากกว่าเมื่อหมดเวลาจะเป็นผู้ชนะ หรือสามารถทำให้ลูกบอลทั้งหมดของทั้งสองทีมรวมทั้งลูกสัประยุทธ์อยู่ในฝั่งตรงข้ามได้ก่อนหมดเวลาจะเป็นผู้ชนะแบบ knock out

การเคลื่อนย้ายลูกบอลทำได้ไม่จำกัดรูปแบบและวิธีการ แต่หุ่นยนต์ต้องไม่ข้ามเข้าไปในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามเต็มตัว

ข้อที่ 5 เวลาของการแข่งขัน

           เวลาแข่งขัน 3 นาที

ข้อที่ 6 การนับคะแนน

6.1 การนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยลูกบอล 1 ลูกมีค่า 1 คะแนน ส่วนลูกสัประยุทธ์มีค่า 3 คะแนน

6.2 การนับคะแนนอย่างเป็นทางการจะเกิดขึ้นเมื่อหมดเวลาการแข่งขัน

6.3 ลูกบอลที่อยู่ในแนวกันชนจะไม่นำมาคิดคะแนน

6.4 ลูกบอลที่ออกนอกสนามเมื่อหมดเวลาจะไม่นำมาคิดคะแนน

6.5 การ Knock out เกิดขึ้นเมื่อ ลูกบอลทั้งหมดรวมทั้งลูกสัประยุทธ์ รวม 19 ลูก อยู่ในฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อนหมดเวลา

6.6 ทีมที่ได้คะแนนมากกว่าเมื่อหมดเวลาคือ ผู้ชนะ

6.7 กรณีที่คะแนนเท่ากัน ทีมที่ครอบครองลูกสัประยุทธ์หลังหมดเวลาจะเป็นฝ่ายแพ้

ตัวอย่างที่ 1

ข้อที่ 7 เกี่ยวกับลูกบอล

7.1 ลูกบอลที่ใช้ในการแข่งขัน เป็นลูกบอลที่อาจทำจากยาง, ผ้า หรือใยสังเคราะห์ มีความนุ่มและไม่กระดอนมาก

7.2 มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 70 มิลลิเมตร

หมวดที่ 5 รูปแบบการแข่งขัน

ข้อที่ 8 การจัดแข่งขัน

8.1 ระบบการแข่งขันในรอบแรกเป็นแบบแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 หรือ 4 ทีม แข่งพบกันหมด ทีมชนะในแต่ละนัด จะได้ 3 คะแนน ทีมที่แพ้จากการทำคะแนนเท่ากันเมื่อหมดเวลาจากข้อ 5.7 จะได้ 1 คะแนน กรณีแพ้เนื่องจากทำคะแนนได้น้อยกว่าจะไม่ได้คะแนนสะสม

8.2 การแข่งขันรอบแรกจะคัดเอาที่ 1 หรือที่ 1 และที่ 2 เข้ารอบที่ 2 (ขึ้นกับจำนวนทีมที่ร่วมแข่งขัน)

8.3 การแข่งขันในรอบที่ 2 จนถึงรอบชิงชนะเลิศ ประกบคู่แข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยจับสลากประกบคู่ก่อนก่อนการแข่งขัน หุ่นยนต์ทีมใดทำคะแนนได้มากกว่า จะได้เข้ารอบ ทีมแพ้ตกรอบ

8.4 ตั้งแต่รอบที่ 2 เป็นต้นไป หากจบการแข่งขันแล้ว ผลการแข่งขันเสมอกัน ให้ทำการแข่งขันต่อเวลาอีก 1 นาที ทีมที่ทำ คะแนนได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ หากยังเสมอกัน ต้องตัดสินผลการแข่งขันด้วยการเสี่ยงทายเหรียญหรือวิธีการอื่นตามที่กรรมการเห็นสมควร

8.5 ทีมที่แพ้ในรอบ 8 ทีมสุดท้าย ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 รวม 4 ทีม

8.6 ทีมที่แพ้ในรอบรองชนะเลิศ ได้รางวัลรองชนะเลิศอันกับ 2 รวม 2 ทีม

8.7 การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ทีมชนะเป็นผู้ชนะเลิศ ทีมแพ้ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

หมวดที่ 6 การเริ่มต้น, หยุด, แข่งขันต่อ และจบการแข่งขัน

ข้อที่ 9 การเริ่มต้นแข่งขัน

9.1 ก่อนเริ่มการแข่งขันกรรมการจะนำลูกสัประยุทธ์ไปวางที่กึ่งกลางแนวกันชนบริเวณกลางสนาม

9.2 วางลูกบอลฝั่งละ 9 ลูกชิดกำแพงด้านหลังสุดของแต่ละฝั่งสนามตามจุดที่กำหนดไว้แล้ว

9.3 ผู้แข่งขันนำหุ่นยนต์ของแต่ละทีมมาวางในฝั่งของตัวเอง โดยจะหันในทิศทางใดก็ได้ จากนั้นเปิดสวิตช์จ่ายไฟให้กับหุ่นยนต์ ผู้แข่งขันต้องทดสอบว่า สามารถบังคับหรือควบคุมหุ่นยนต์จากระยะไกลได้ แล้วถอยห่างออกไป 50 เซนติเมตรจากขอบสนามด้านหลังประตูเป็นอย่างน้อย จากนั้นรอสัญญาณเริ่มต้นการแข่งขัน

9.4 เมื่อกรรมการสนามให้สัญญาณ ผู้แข่งขันต้องบังคับให้หุ่นยนต์เริ่มทำงาน

9.5 ผู้แข่งขันต้องใช้รีโมตคอนโทรลควบคุมหุ่นยนต์ภายในพื้นที่ควบคุม CONTROL AREA เท่านั้น หากออกนอกพื้นที่ในระหว่างแข่งขัน กรรมการจะเพิ่มคะแนนให้ฝ่ายตรงข้าม 1 คะแนนต่อครั้งที่ทำผิดกติกา

ข้อที่ 10 ลักษณะการแข่งขัน, การหยุด และแข่งต่อ

10.1 เมื่อกรรรมการให้สัญญาณเริ่มต้นแข่งขัน ผู้แข่งขันควรบังคับหุ่นยนต์ให้ครอบครองลูกบอล เพื่อเคลื่อนย้ายไปอยู่ในฝั่งของของคู่แข่งขันให้ได้เร็วที่สุดและมากที่สุด โดยหุ่นยนต์ต้องไม่ข้ามหรือเข้าไปในเขตพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามทั้งตัว

10.2 หากหุ่นยนต์ของฝ่ายใดเข้าไปในพื้นที่ของฝ่ายตรงข้ามทั้งตัว จะถือว่า ล้ำเขต ต้องออกจากการแข่งขันนัดนั้นทันที และผู้แข่งขันที่ควบคุมหุ่นยนต์ตัวนั้นๆ ต้องออกจากการแข่งขันในนัดนั้นไปพร้อมกันด้วย ลูกบอลที่ถูกนำข้ามฝั่งโดยหุ่นยนต์ที่ล้ำเขตจะถูกนำกลับไปยังฝั่งเดิมก่อนหน้า

10.3 เมื่อหุ่นยนต์เกิดปัญหาไม่สามารถทำภารกิจต่อไปได้ ต้องนำหุ่นยนต์ออกไปซ่อม แต่ละทีมมีการ์ดขอซ่อม 2 ใบ เมื่อต้องการซ่อมต้องส่งมอบการ์ดให้แก่กรรมการ แล้วนำหุ่นยนต์ออกไปได้ทันที โดยต้องไม่รบกวนการทำงานของหุ่นยนต์ในสนาม

10.4 กรณีลูกบอลใดๆ ออกข้างสนาม กรรมการจะนำลูกบอลมาวางที่แนวกันชนโดยเร็วที่สุด

10.5 หุ่นยนต์ทุกตัวของทั้งสองฝ่ายต้องเคลื่อนที่ตลอดเวลา หากหุ่นยนต์ตัวใดไม่เคลื่อนที่ ต้องนำออกจากสนามทันที หุ่นยนต์ที่นำออกไปผู้แข่งขันจะซ่อมหรือไม่ก็ได้ และจะเรียกการ์ดขอซ่อมจากทีม 1 ใบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหนึ่งครั้ง หากการ์ดขอซ่อมหมด หุ่นยนต์ที่นำออกไปจะกลับมาแข่งขันต่อไม่ได้

ข้อที่ 11 การจบการแข่งขัน 

การแข่งขันจะจบลงเมื่อ

11.1 หุ่นยนต์ทั้งสองทีมเสียหายทั้งหมดจนแข่งขันต่อไม่ได้ ก่อนหมดเวลาการแข่งขัน

11.2 หมดเวลาการแข่งขัน

11.3 ผู้แข่งขันทั้งสองทีมถูกสั่งให้ยุติการแข่งขัน

11.4 เกิดการ Knock out

11.5 เมื่อจบการแข่งขัน กรรมการจะบันทึกผลการแข่งขันทันที

หมวดที่ 7 การผิดกติกา

ข้อที่ 12

ถ้าผู้แข่งขันทำการละเมิดข้อกำหนดในข้อที่ 4, 13 และ 14 หรือข้อหนึ่งข้อใด จะถือว่า ทำผิดกติกา

ข้อที่ 13

ผู้แข่งขันที่กระทำการดูถูก เหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม ไม่ว่าจะโดยวาจาหรือการกระทำ หรือให้หุ่นยนต์ส่งเสียง, แสดงข้อความ หรือแสดงอากัปกริยาอันเป็นการดูถูก เหยียดหยามฝ่ายตรงข้าม จะถูกปรับแพ้

ข้อที่ 14

หากผู้แข่งขันกระทำการดังต่อไปนี้ จะถือว่าผิดกติกาเช่นกัน

14.1 ต้องไม่ทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการทำงานของหุ่นยนต์ของคู่แข่งขัน

14.2 เข้าไปในพื้นที่ของสนามในระหว่างการแข่งขันของทีมอื่น

14.3 กระทำการใดๆ ที่ทำให้การแข่งขันหยุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันควร

หมวดที่ 8 บทลงโทษ

ข้อที่ 15

ผู้ที่กระทำผิดกติกาในข้อที่ 12 จะถูกให้ยุติการแข่งขันในทันที หากทำผิดซ้ำ จะถูกให้ออกจากการแข่งขัน

ข้อที่ 16

หากเป็นผู้ควบคุมทีมกระทำผิด ทีมที่อยู่ภายใต้การดูแลทั้งหมด จะถูกปรับแพ้ให้ออกจากการแข่งขัน

หมวดที่ 9 ความเสียหายและอุบัติเหตุในการแข่งขัน

ข้อที่ 17 การขอหยุดการแข่งขัน

กรรมการเป็นผู้ชี้ขาด

ข้อที่ 18 การซ่อมหุ่นยนต์

18.1 ผู้แข่งขันสามารถซ่อมแซมหุ่นยนต์ได้ตลอดเวลาการแข่งขัน โดยการจับเวลายังคงดำเนินต่อไป

18.2 ต้องซ่อมที่บริเวณพื้นที่ซ่อมแซม และใช้เครื่องมือเบาเท่านั้น ห้ามใช้เครื่องมือหนัก เช่น สว่านแท่น, เครืองตัด เด็ดขาด

ข้อที่ 19 การซ่อมหุ่นยนต์

19.1 ผู้แข่งขันสามารถซ่อมแซมและแก้ไขโปรแกรมหุ่นยนต์ได้ตลอดเวลา หลังจากได้รับอนุญาตจากกรรมการ

19.2 การขอซ่อมแต่ละครั้ง ผู้แข่งขันต้องส่งการ์ดขอซ่อมให้กรรมการก่อน

19.3 ห้ามเปลี่ยนตัวหุ่นยนต์และผู้แข่งขันในระหว่างการซ่อมหุ่นยนต์

19.4 ต้องดำเนินการซ่อมแซมหรือปรับปรุงหุ่นยนต์ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น

19.5 หุ่นยนต์ที่ซ่อมเสร็จแล้ว จะกลับมาลงสนามได้อีกครั้ง โดยแจ้งให้กรรมการทราบ


รางวัลของการแข่งขัน

1. ของที่ระลึก

ทีมที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีม จะได้รับของที่ระลึกจากผู้จัดการแข่งขัน

2. รางวัลและสิทธิ์ในการแข่งขันหุ่นยนต์ในระดับนานาชาติ

  1. ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท, เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศณียบัตรรับรองความสามารถ, สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน ImC 2020 (International micro:coding Championchip 2020) ที่สิงคโปร์ ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย (มีค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง) และสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน WRG 2020 ในนามทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย (มีค่าลงทะเบียนและค่าเดินทาง)
  2. รองชนะเลิศอันดับ 1 (1 ทีม) ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท, เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศณียบัตรรับรองความสามารถ
  3. รองชนะเลิศอันดับ 2 (2 ทีม) ได้รับเงินรางวัลทีมละ 2,500 บาท, เหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศณียบัตรรับรองความสามารถ
  4. รองชนะเลิศอันดับ 3 (4 ทีม) ได้รับเหรียญ, โล่รางวัล, ประกาศณียบัตรรับรองความสามารถ

               ครูที่ปรึกษา/ผู้ควบคุมทีมของทีมที่ได้รับรางวัลจะได้รับเหรียญรางวัลและประกาศณียบัตรเช่นเดียวกับผู้แข่งขัน (ทีมละ 1 คน)

               รางวัลที่แจ้งข้างต้นเป็นรางวัลที่ผู้แข่งขันจะได้รับเป็นอย่างน้อย และอาจมีเพิ่มเติมจากผู้สนับสนุน ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

               สิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ TmC2020 และ WRG 2020 เป็นการให้สิทธิ์แก่สมาชิกทุกคนในทีม รวมถึงครูที่ปรึกษา ซึ่งสามารถลงทะเบียนเป็นผู้แข่งขันในรุ่น Open ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายในการเดินทางรวมถึงที่พักสำหรับการเข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ImC หรือ International micro:coding Championship 2020 ที่ประเทศสิงคโปร์ และ World Robot Games 2020 ที่จีนไต้หวัน ติดต่อได้ที่ บริษัท อินโนเวตีฟ เอ็กเพอริเมนต์ จำกัด  (INEX) โทรศัพท์ 0-2747-7001-4 โทรสาร 0-2747-7005 อีเมล์ info@inex.co.th

หรือทางเว็บไซต์ http://wrgthailand.com

หรือติดตามผ่านทาง facebook ของ INEX ที่

https://www.facebook.com/innovativeexperiment